Corporate Finance Team

 Sebastian Achleitner

Sebastian Achleitner Director
Corporate Finance
Debt Advisory
Deutschland

 Zulfiya Bryatkova

Zulfiya Bryatkova Director
Corporate Finance
Industrials
Russland

Dr. Martina Ecker

Dr. Martina Ecker Managing Director
Corporate Finance
Technology & Green Energy
Deutschland

Dr. Stephan Goetz

Dr. Stephan Goetz Managing Partner
Corporate Finance
Founder
Deutschland

 Andreas Hering

Andreas Hering Director
Corporate Finance
Digital, Media & Technology
Deutschland

 Ulrich Kinzel

Ulrich Kinzel Managing Director
Corporate Finance
Healthcare & Pharmaceuticals
Deutschland

 Vaclav Matatko

Vaclav Matatko Managing Director
Corporate Finance
TMT
Tschechien

 Vladimir Matias

Vladimir Matias Managing Director
Corporate Finance
Head of Russia
Russland

 Sergey Matyushok

Sergey Matyushok Director
Corporate Finance
Energy & CGR
Russland

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive
Deutschland

 Michel Payan

Michel Payan Corporate Finance
Frankreich

 Ivo Polten

Ivo Polten Managing Director
Corporate Finance
Technology & IT Services
Deutschland

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France
Frankreich

 Markus Rosen

Markus Rosen Director
Corporate Finance
Industrials
Deutschland

Dr. Jan-Hendrik Röver

Dr. Jan-Hendrik Röver Managing Director
Corporate Finance
Energy & Utilities
Deutschland

 Adelin Trusculescu

Adelin Trusculescu Director
Corporate Finance
Deutschland

 Matthias Volk

Matthias Volk Director
Corporate Finance
Energy & Infrastructure
Deutschland

 Gerwin Weidl

Gerwin Weidl Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Chemicals
Deutschland

Dr. Herbert Werle

Dr. Herbert Werle Managing Director
Corporate Finance
Schweiz

 Philipp Widmaier

Philipp Widmaier Managing Director
Corporate Finance
Head of Debt Advisory
Deutschland

 Qing Xu

Qing Xu Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A
China

 Qing Xu

Qing Xu Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A

 Sebastian Achleitner

Sebastian Achleitner Director
Corporate Finance
Debt Advisory

Dr. Martina Ecker

Dr. Martina Ecker Managing Director
Corporate Finance
Technology & Green Energy

Dr. Stephan Goetz

Dr. Stephan Goetz Managing Partner
Corporate Finance
Founder

 Andreas Hering

Andreas Hering Director
Corporate Finance
Digital, Media & Technology

 Ulrich Kinzel

Ulrich Kinzel Managing Director
Corporate Finance
Healthcare & Pharmaceuticals

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Ivo Polten

Ivo Polten Managing Director
Corporate Finance
Technology & IT Services

 Markus Rosen

Markus Rosen Director
Corporate Finance
Industrials

Dr. Jan-Hendrik Röver

Dr. Jan-Hendrik Röver Managing Director
Corporate Finance
Energy & Utilities

 Adelin Trusculescu

Adelin Trusculescu Director
Corporate Finance

 Matthias Volk

Matthias Volk Director
Corporate Finance
Energy & Infrastructure

 Gerwin Weidl

Gerwin Weidl Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Chemicals

 Philipp Widmaier

Philipp Widmaier Managing Director
Corporate Finance
Head of Debt Advisory

 Michel Payan

Michel Payan Corporate Finance

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France

 Zulfiya Bryatkova

Zulfiya Bryatkova Director
Corporate Finance
Industrials

 Vladimir Matias

Vladimir Matias Managing Director
Corporate Finance
Head of Russia

 Sergey Matyushok

Sergey Matyushok Director
Corporate Finance
Energy & CGR

Dr. Herbert Werle

Dr. Herbert Werle Managing Director
Corporate Finance

 Vaclav Matatko

Vaclav Matatko Managing Director
Corporate Finance
TMT